CDA Roerdalen in nieuwe coalitie

Na zorgvuldige onderhandelingen heeft het CDA Roerdalen besloten deel te nemen aan de gemeentelijke coalitie in Roerdalen. Dit is gebeurd op verzoek van de huidige coalitiepartijen. Namens CDA Roerdalen zal Frank Demarteau wethouder worden in deze nieuwe coalitie. In de fractie wordt hij opgevolgd door Jeroen Roubroeks uit Vlodrop. Remco Vrinzen wordt de nieuwe fractievoorzitter.

Het CDA neemt hiermee haar verantwoordelijkheid naar de burger en kiezers in Roerdalen en gaat delen in de verantwoordelijkheid voor het beleid en de visie die Roerdalen voor ogen heeft voor het welbevinden van haar burgers. Verantwoordelijkheid nemen is je nek uitsteken en daarmee ook risico dragen voor de toekomst, maar tevens ook die toekomst vorm geven in het gezamenlijk belang. Het CDA Roerdalen doet dit vanuit de motivatie dat we samen onze gemeente dragen en vorm en richting geven. Niet vanuit extremen maar door een koers over het midden te voeren waarbinnen een ieder zijn of haar bijdrage mag leveren naar draagkracht.

De volgende onderwerpen die door ons zijn ingebracht, zijn doorslaggevend om deel te nemen aan de nieuwe coalitie.

  • Versnellen woningbouw en vergunningverlening

  • Windenergie alleen op Meinweg, zo niet dan geen plek voor windenergie in Roerdalen.

  • Natuurontwikkeling alleen in de N 2000 gebieden waarbij de vermogenspositie van de gemeente gegarandeerd is.

  • ‘t Hemke: nieuwe ontwikkeling in omvang en stijl van oude Hemke.

  • Verbetering verkeerssituatie Schaapsweg Odiliënberg

  • Toeristenbelasting: terug naar oude cyclus en differentiatie van tarieven.

  • Hondenbelasting in 2025 niet meer heffen.

  • Stimulering van het Limburgs

Deze onderwerpen zijn allemaal opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord en we hebben het volste vertrouwen dat wij dit samen met onze coalitiepartners kunnen realiseren.

Namens Fractie en Bestuur