• header.png
  • herkenbosch.jpg
  • melick.jpg
  • montfort.jpg
  • posterholt.jpg
  • sintodilienberg.jpg
  • vlodrop.jpg

 

Wat is afgelopen periode door de inzet van CDA Roerdalen in Melick bereikt?
Sporthal en zwembad zijn door veel inwoners onmisbaar verklaard en hebben een nieuw jasje en een nieuw leven gekregen ten gunste van jong en oud.
Het terrein van de oude Smelenbergschool is nu geheel ten dienste van woningbouw ingevuld.
Eindelijk wordt op de plek van garage Geelen gebouwd aan een mooi plan met vooral seniorenwoningen
Onze kerk blijft, met een kapel voor de eredienst, geheel behouden. Er ligt een prachtig plan om het overgrote deel, inclusief de toren, slim in te vullen met woningen van verschillende grootte.

Waar willen we als CDA Roerdalen in de komende periode aan werken?
Er is op korte termijn dringend behoefte aan woningen als we onze jeugd de mogelijkheid willen bieden in eigen dorp te blijven wonen en het zodoende leefbaar te houden. Nieuwbouw moet vooral gericht worden op doorstroming van ouderen en voor kleine gezinnen. De starterslening moet ook in de toekomst worden voortgezet.

Dan moeten we in Melick wel de ruimte in eigen hand hebben en niet worden ingesnoerd door de gemeentegrens van Roermond. Ons voorstel is de huidige gemeentegrens op de Wintergaats en door de camping aan de Groenstraat, terug te brengen naar de randweg en de Oude Keulse baan. Daarnaast moet ook De Meer terug naar de landelijke gemeente Roerdalen. We willen geen herhaling van 10 jaar geleden toen Roermond hier al grote bouwdozen wilde neerzetten, maar Edco zich na veel protest uit Melick en Herkenbosch gelukkig terugtrok.
 
Tenslotte willen we een oud idee nieuw leven inblazen. In stadsgewestelijk verband wordt thans gewerkt aan uitbreiding van recreatieve fiets- en wandelpaden. Wij gaan ons hierbij inzetten voor een fiets-voetbrug over de Roer achter de Zwarteberg, waar landwegen vanuit Melick en vanuit Lerop bijna samenkomen.

Verder zullen we ons inspannen Melick niet te laten verslonzen; dat geldt zowel voor de openbare ruimte als voor voortuinen. We vinden dat de Dorpsstraat aan de beurt is voor een renovatie, maar dan zonder drempels, beter versmallingen. Verbetering van openbaar groen moet haalbaar zijn met burgerparticipatie en deskundige begeleiding. Verstening van voortuinen moet worden tegengegaan door voorlichting.

Onze gezondheid mag geen sluitpost worden. Melick ligt onder de onzichtbare rook van industrieterrein Heide en het CDA is zeer bezorgd over mogelijke ernstige gezondheidsschade; wij willen de rapportages op dit gebied blijvend kritisch bezien en de gemeente vragen zo nodig maatregelen te nemen.