• header.png
 • herkenbosch.jpg
 • melick.jpg
 • montfort.jpg
 • posterholt.jpg
 • sintodilienberg.jpg
 • vlodrop.jpg

Via onderstaande knoppen krijg je meer info over de aanpak voor de kernen en het buitengebied.


CDA Roerdalen heeft voor de komende jaren diverse speerpunten benoemd; onderwerpen die door de inwoners zijn aangegeven en waarvoor het CDA zich voor de volle 100% voor wil inzetten.

Naast de algemene speerpunten die voor alle dorpen gelden zijn er ook speerpunten gedefinieerd specifiek voor de verschillende dorpen.
De algemene speerpunten kunt u teruglezen op de website en in de folders per dorp.
 
Voor Posterholt zijn de volgende speerpunten inzet voor het CDA in de komende jaren:

Waar gaat CDA Roerdalen zich voor inzetten de komende 4 jaar:

 • De Vlodropperweg en de Boomstraat zijn de entrees van het dorp. Deze hebben dringend een opknapbeurt nodig. Hier is al lang over gesproken en wij zullen ons inzetten dat hier spoedig uitvoering aan zal worden gegeven;
 • Wij blijven de focus houden op de horeca. Ondernemers in m.n. deze sector maken zware tijden door en dienen te worden te worden gesteund en gestimuleerd in hun activiteiten. De gemeente zal zich hierin flexibel moeten opstellen en daarmee de regellast tot een minimum moeten beperken;
 • Wij hebben laten zien dat onze focus lag en zal liggen op recreatie in en om Posterholt. Wij zullen plannen voor een kwalitatieve uitbreiding van het vakantiepark welwillend tegemoetzien en steunen.
 • Woningbouw en splitsen van woningen zijn nu noodzakelijk om woningen betaalbaar te kunnen houden. Woningbouwcompensatie (betalen om te mogen bouwen) voor woningen die nodig zijn, werkt prijsverhogend en belemmerend. Ook voor Posterholt geldt: we moeten bouwen, bouwen, bouwen!
 • Verenigingen hebben het zwaar. In de culturele sector is dit het meest zichtbaar. Deze verenigingen verdienen alle steun om te overleven en hun activiteiten weer te kunnen oppakken;
 • We hebben dadelijk met sporthal de Wieë, buurthuis de Beuk, het KA-Huis, sportpark van Oranje Blauw ’15  en het Groene Kruis mooie locaties waarbij we activiteiten en verenigingen moeten stimuleren en faciliteren;
 • De laatste lelijke panden in de kern van het dorp moeten we nog wegwerken, zodat we een mooi en representatief centrum gaan krijgen;
 • We focussen ons op een veilig Posterholt qua verkeer en beleving.